Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, behandelingen en overeenkomsten met De Krachtwacht, Graafschapsstraat 2d, 4116 GE Buren. Wij respecteren de privacy van cliënten en gebruikers van onze website, en daarom beschrijven we hier welke informatie we verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als je therapeut, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in je dossier persoonlijke gegevens opgenomen die voor je behandeling en/of facturatie noodzakelijk zijn.

Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Medische gegevens
  • Naam en nummer zorgverzekering

In verband met de holistische benadering van mijn behandelingen, worden ook persoonsgegevens opgenomen in het dossier betreffende beroep, studie, hobby’s, sporten en relatiestatus.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Alle genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de diagnose, behandeling en dossiervorming.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie of studiedoeleinden.
  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, naam en nummer zorgverzekering en e-mailadres worden opgeslagen in een CRM-systeem, uitsluitend van cliënten van mijn praktijk. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het opstellen van facturen en in geval van het verzetten van afspraken, kan ik je mailen of bellen.
  • Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou terug te kunnen mailen met een reactie op je vraag.
  • Als ik om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst expliciet om toestemming vragen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Wij doen mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  • Er passende technische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Als jouw behandelend therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in je dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens vanuit mijn boekhoudsysteem, nodig om de facturatie uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin je privacy is geregeld. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van de AVG.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd. De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

Rechten

Je mag De Krachtwacht vragen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Ook kun je verzoeken deze gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Je mag altijd jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen via info@dekrachtwacht.nl. Indien je bij een actieve behandelrelatie je gegevens wilt laten verwijderen, dan is het voor ons onmogelijk de behandelingen voort te zetten en zullen wij onze behandelrelatie beëindigen.

Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van www.dekrachtwacht.nl worden (enkele) cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe de bezoekers onze website gebruiken, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten dekrachtwacht.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.