Home > Prijzen

Onze prijzen

Persoonlijk dossier

In een dossier nemen wij o.a. informatie op over jouw klachten, leefwijze, medische voorgeschiedenis en eerdere behandelingen. En wij stellen een behandelplan-op-maat op. Dit kan ook een combinatie zijn van behandelingen, coaching en/of adviezen betreffende leefstijl en voeding. Jouw behandelingen zijn het meest effectief als je ook jouw levenswijze en -houding onder de loep neemt. Hiervoor geven wij je advies.

De kosten voor het eerste consult (max. 75 minuten) bedragen € 70,00

Vergoeding zorgverzekeraars 2019

De Krachtwacht is aangesloten bij de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) en gecertificeerd door het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor vergoed uw verzekeraar therapeutische behandelingen geheel of gedeeltelijk bij een aanvullende verzekering. Behandelingen gaan niet van uw eigen risico af. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Daarnaast heeft de FAGT met een aantal andere zorgverzekeraars zelf overeenkomsten afgesloten, welke inhouden dat de behandelingen van FAGT aangesloten CAM-therapeuten door deze zorgverzekeraars deels of geheel worden vergoed.

Als cliënt dien je een aanvullende verzekering te hebben waar alternatieve geneeswijzen door niet-artsen in opgenomen is.

Hieronder vind je een link naar het overzicht van zorgverzekeraars die behandelingen van FAGT-leden vergoeden. Uiteraard is de hoogte van vergoeding afhankelijk van de polis die de cliënt afgesloten heeft.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2019

 

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur vóór aanvang kosteloos geannuleerd worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden doorberekend: de eerste keer 50%, daarna 100%.